Web-kamera Stolsvatn

I forbindelse med byggingen av ny dam ble det montert et web-kamera der man kunne følge med på fremdriften av dambyggingen. Brakkeriggen der kameraet var montert er nå revet og kameraet er flyttet til selve damkrona midt på dammen.

Kameraet brukes i forbindelse med overvåkingen av dammen. Bildeutsnittet vil derfor variere noe.

Lenke til bilde fra web-kamera Stolsvatn

Bildet oppdateres hvert femte minutt.

Skriv ut