Videobrev fra Vamma 12-prosjektet

Status for Vamma 12-prosjektet september 2018. Bygg- og anleggsaktiviteten er nærmest ferdigstilt. Vi har sprengt 25 000 m3 med fast fjell og støpt over 35 000 m3 med betong. Nå går vi over i en ny fase hvor det installasjon og montasje av de elektromekaniske komponentene. Stafettpinnen er således overlevert fra bygg til det elektromekaniske teamet.

Prosjektet Vamma 12 går ut på å bygge et helt nytt kraftverk ved Vamma kraftverk i Glomma. Aggregatet utføres som en separatenhet i eget bygg på vestsiden av Glomma, og blir i realiteten en ny kraftstasjon, med felles dam med det eksisterende kraftverket.

Vamma kraftverk er Norges største elvekraftverk og vil produsere 1 580 GWh når det nye Vamma 12 er ferdig våren 2019.

Se også tidligere videobrev (produsert av Hafslund):
Vamma 12 – status vår 2017
Vamma 12 – status sommeren 2016
Dronefilm juni 2016

Skriv ut