Verdiskaping

Visste du at E-CO Energi er fastlands-Norges fjerde største skattebetaler?*

E-CO Energis virksomhet genererer verdier i de lokalsamfunnene det opererer i. Eier mottar utbytte, ansatte mottar lønn og kommuner og myndigheter mottar skatter og avgifter.

E-CO Energi søker å benytte lokale tjenesteleverandører og partnere der dette er praktisk gjennomførbart. Kort vei fra leverandør til anlegg betyr besparelser for miljø og lokal infrastruktur, samt trygging av lokale arbeidsplasser. E-CO Energi bidrar indirekte til lokal verdiskaping i kommunene der kraften produseres. Selskapet drifter og opererer, bygger ut og vedlikeholder eksisterende og nye anlegg. Tilstedeværelsen av produksjon skaper merverdi gjennom kjøp av varer og tjenester fra lokale leverandører og samarbeidspartnere.

Resultater for 2018

I 2018 bidro selskapet med 511 millioner kroner til vertskommunene. Dette bidraget kom i form av naturressurs- og eiendomsskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft. Totalt bidro selskapet med over 1,1 milliard kroner i skatter og avgifter i 2018. I tillegg kommer utbytte til eieren, Hafslund E-CO, som ble 723 millioner kroner i 2018. Hafslund E-CO betaler utbytte til eieren Oslo kommune, som benyttes til velferdsproduksjon for byens innbyggere.

I 2018 bidro selskapet med 511 millioner kroner til vertskommunene.

Innkjøp av lokale varer og tjenester gir en betydelig lokal verdiskaping fra virksomheten. En stor andel av innkjøpet skjer indirekte i prosjekter med hovedentreprenør som har lokale underleverandører. Det nøyaktige tallet på lokale innkjøp er derfor vanskelig å estimere.

E-CO Energi ønsker å være en viktig aktør i de lokalsamfunnene hvor vi opererer i og vil fremover fortsatt sørge for en høy lokal verdiskapning fra E-CO Energis virksomhet.

* Etter Statkraft, Telenor og DNB (Kapital 12/2019)

Skriv ut