Vamma 12 satt i prøvedrift

Vamma 12 ble satt i prøvedrift i dag, 16. mai 2019.

E-CO Energi har utvidet Norges største elvekraftverk Vamma i Askim/Skiptvedt kommuner med et helt nytt kraftverk Vamma 12.

Prosjektet Vamma 12 går ut på å bygge et helt nytt kraftverk ved Vamma kraftverk i Glomma. Aggregatet utføres som en separat enhet i eget bygg på vestsiden av Glomma, og blir i realiteten en ny kraftstasjon, med felles dam med det eksisterende kraftverket.

Vamma 12 har en installert effekt på 128 MW og en midlere årsproduksjon på 1000 GWh. Det tilsvarer forbruket til 50 000 husstander eller ca. 125 000 mennesker.

Prosjektet bidrar med 230 GWh ny, utslippsfri produksjon. Resten av produksjonen erstatter kraft som tidligere er produsert i de andre 11 aggregatene i Vamma kraftverk..

 

Skriv ut