Vamma 12 er kåret til Årets Anlegg

Hafslund E-COs kraftverk Vamma 12 i Glomma i Indre Østfold kommune er kåret til Årets Anlegg 2019 av Byggindustrien.

Årets Anlegg er en helhetspris hvor både prosjektgjennomføring, utforming, bærekraft, innovasjon, HMS, seriøsitet og næringsutvikling med mer blir tillagt stor vekt.

Juryens begrunnelse

«Den nyeste og største turbinen på Vamma kraftverk er det største elvekraftverket som er bygget i Europe de siste 30 år, og er et innovasjonsprosjekt med høy grad av digitalisering og bruk av BIM og VDC prosesser– helt tegningsløst! Prosjektet er preget av godt samarbeid og felles eierskap til løsninger og innovasjon. Krevende sprengning inntil anlegg i drift, store betongkonstruksjoner, arbeid i høyden og mange grensesnitt har vært hverdagen for de mange aktørene på anlegget. Et miljøprosjekt som har benyttet eksisterende infrastruktur, og skapt ny grønn energi. Gjenbruk av masser har skapt nye jordbruksareal, og det er gjort gode tiltak for å unngå skader på vann og omgivelser. Et prosjekt som har bidratt til bransjeutvikling på digital samhandling.»

– Dette er svært hyggelig for Hafslund E-CO og alle dem som har jobbet med Vamma 12, med prosjektleder Fridjar Molle i spissen. Prisen er en viktig anerkjennelse av et svært godt gjennomført prosjekt, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Vamma kraftverk er Norges største elvekraftverk, og er utvidet og modernisert med en rekordstor ny turbin i løpet av nesten fire år. Vamma 12 er den tolvte turbinen i Vamma kraftverk, og større enn noe som er bygget i Norge, sannsynligvis i hele Europa, de siste 30 årene. Den sluker hele 500 kubikkmeter vann per sekund. I september i 2019 ble kraftverket åpnet av statsminister Erna Solberg, etter å ha vært i prøvedrift siden mai samme år.

(Artikkelen fortsetter under filmen)

Kraftverkutbygging innebærer store direkte tekniske leveranser, og den største kontrakten på Vamma 12-utbyggingen er det AF Gruppen som har hatt. Den omfattet alt av bygg- og anleggsarbeid, som for eksempel bygging av en ny kraftstasjon, en 70 meter lang sjakt ned til seks meter under havets overflate og avansert tunnelutbygging. Tunnelen er 120 meter lang tunnel og har et tverrsnitt på 250 kvadratmeter. Totalt er det tatt ut omtrent 250 000 kubikkmeter stein i utbyggingen og 35 000 kubikkmeter betong er støpt i prosjektet. Vamma 12 har dessuten vært et digitalt prosjekt ved bruk at BIM (3D-modell) og er det første større vannkraftverket i verden som er bygget helt papirløst.

Prisens jury gikk gjennom en rekke gode prosjekter før valget falt på Vamma 12. Juryen påpeker at det er gledelig å se at miljø og bærekraft har kommet mye tydeligere på plass i anleggsprosjektene enn for få år siden. Det samme gjelder bruk av digitale verktøy og vektlegging av relasjonskompetanse og godt samspill.
– Etter en totalvurdering landet juryen på at Vamma 12 er det prosjektet som best svarer på prisens kriterier, sier juryleder Kjersti Folvik til bygg.no.

Skriv ut