Svekket is

I vinterhalvåret kan det være svekket is på regulerte vann og vassdrag. E-CO Energi merker isen der den er spesielt usikker og der skiløyper krysser magasinene.

Ha en god tur, og følg merkede løyper.

NVE har lagt ut en ismelding på sine nettsider. Ismeldingen gjelder for persontrafikk på islagte vann og baserer seg på målinger fra et avgrenset utvalgt sted. Informasjonen er generalisert for større områder. Det vil alltid være lokale variasjoner som ikke fanges opp av meldingen.

Se www.nve.no/svekketis

Skriv ut