Styret i E-CO Energi

Det nye styret i E-CO Energi AS ble etablert 2. oktober 2019.

Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef i Hafslund E-CO
Heidi Ulmo, konserndirektør for Økonomi og finans i Hafslund E-CO
Torill Benum, konserndirektør Ny Energi
Martin S. Lundby, (i permisjon)
Øistein Andresen, konsernsjef i Eidsiva Energi
Petter Myrvold, konserndirektør konsernutvikling i Eidsiva Energi
Håkon Korvald, ansattes representant (Tekna i E-CO Energi)
Ola Beitdokken, ansattes representant (Tekna i Eidsiva Vannkraft)
Jardar Ellevold, ansattes representant (NITO i Eidsiva Vannkraft)
Stian Loven, ansattes representant (NITO i E-CO Energi)

Skriv ut