Styret

Styret i E-CO Energi AS

Det nye styret i E-CO Energi ble etablert 4. september 2018.

Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef i Hafslund E-CO
Martin S. Lundby, konstituert konserndirektør for Økonomi og finans i Hafslund E-CO
Torill Benum, konserndirektør Ny Energi
Håkon Korvald, ansattes representant
Gunnar Braaten, ansattes representant

Skriv ut