Solbergfoss kraftverk

Gammel og ny vannkraftteknologi møtes

Solbergfoss er et elvekraftverk. Det betyr at turbinene drives av kraft fra stor gjennomstrømming av vann, og ikke kraft fra store fallhøyder. Stasjonen består i dag av to forskjellige kraftverk, som er bygget på forskjellig tid med ulike kulturer.

SOLKRAFT-560

Arbeidet med kraftverket Solbergfoss I startet allerede i 1913. Ingen hadde bygget et så stort anlegg tidligere, og ingen visste helt om det ville fungere. For å optimalisere anlegget med hensyn til beliggenhet og strømningsforhold, bygget man en naturtro modell i målestokk 1:25 i Nordmarka utenfor Oslo. På den måten testet idéene ut i praksis. Prosjektet var gigantisk og innebar en betydelig grad av pionérarbeid. Over 800 mann var i sving samtidig. De mest moderne anleggsmaskiner ble anskaffet, men sett med dagens øyne var dette enkelt utstyr. Det meste av arbeidet var basert på manuelt arbeid og muskelkraft.

Bygningen ble tegnet av Bredo Greve, en av datidens store arkitekter, etter en omfattende arkitektkonkurranse. Solbergfoss I ble bygget i en tid da man stolt viste frem sin arkitektoniske og ingeniørmessige kunst, og er i dag et kulturmonument.

Den stolte Solbergfoss kraftstasjon ble åpnet i 1924. Etterspørselen etter kraft økte imidlertid stadig. I 1979 satte man derfor i gang å planlegge en ny kraftstasjon – i tillegg til den gamle. Solbergfoss II skulle bli en helt moderne kraftstasjon med bare én stor turbin, men med samme kapasitet som de 13 i den gamle stasjonen – til sammen! Det vil si at hele Glomma skulle kunne passere gjennom én eneste turbin.

Kaplanturbinen som ble konstruert ligner en skipspropell med fire vridbare blader. Den er fremdeles en av Europas største i sitt slag, med en diameter på 8,3 meter og en vekt på 170 tonn. Å transportere og montere denne kolossen var et mesterstykke i seg selv.

Våren 1985 ble Solbergfoss II satt i drift. Den nye kraftstasjonen bel bygget etter nåtidens prinsipper. Kun en liten bygning på kanten av en gressvoll er det synlige resultatet. Alt annet foregår under jorden.

Solbergfossanlegget produserer til sammen 900 millioner kWh i et normalår. Det tilsvarer det årlige forbruket til 45 000 eneboliger med elektrisk oppvarming, og utgjør 1 prosent av landets totale el-forsyning.

Anlegget står i dag som et symbol på både spennvidde og samvirke mellom gammel og ny vannkraftteknologi.

Kraftverksdata:
Kraftsystem:

Solbergfoss_grafikk

Skriv ut