Kraftverk og prosjekter

I en verden som tørster etter fornybar og forurensningsfri energi, er E-CO Energi stolt av å satse fullt og helt på 100 prosent ren vannkraft.

I dag eier E-CO Energi helt eller delvis et 50-talls kraftanlegg over hele Sør-Norge. Middelproduksjon på ca. 13,5 TWh per år og produksjonskapasitet på 3 350 MW gjør E-CO Energi til Norges nest største kraftprodusent.

Og mer skal det bli. Opprusting og utvidelser av anlegg, høyere effektivitet og nye prosjekter gjør at krafteventyret ikke tar slutt. De siste årene har E-CO Energi bygget ut 700 GWh ny kraft, og vi søker hele tiden etter nye lønnsomme prosjekter. Det betyr at vi til enhver tid har mange spennende arbeidsoppgaver og store investeringer i lokalsamfunnene der anleggene ligger.

Velg mellom kart- eller listevisning for å få mer informasjon om E-CO Energis kraftverk og utbyggingsprosjekter.