Kraftverk og prosjekter

I en verden som tørster etter fornybar og forurensningsfri energi, er E-CO Energi stolt av å satse fullt og helt på 100 prosent ren vannkraft.

I dag eier E-CO Energi helt eller delvis et 75 kraftanlegg over hele Sør-Norge. Middelproduksjon på ca. 17 TWh per år og produksjonskapasitet på 5 200 MW gjør E-CO Energi til Norges nest største kraftprodusent.

Og mer skal det bli. Opprusting og utvidelser av anlegg, høyere effektivitet og nye prosjekter gjør at krafteventyret ikke tar slutt. 2018 ferdigstilte vi Rosten kraftverk i Sel kommune og i 2019 sto det 12 aggregatet i Vamma i Skiptvet klart. I 2020 åpner Nedre Otta i Vågå/Sel og året etter Tolga i Østerdalen og Mork i Lærdal. Disse prosjektene bidrar til sammen med nesten 1000 nye GWh. Vi søker hele tiden etter nye lønnsomme prosjekter. Det betyr at vi til enhver tid har mange spennende arbeidsoppgaver og store investeringer i lokalsamfunnene der anleggene ligger.

Velg mellom kart- eller listevisning for å få mer informasjon om E-CO Energis kraftverk og utbyggingsprosjekter.