Ylja

Kraftverket ligger ved Øye i Vang kommune. Ylja kraftstasjon utnytter fallet mellom Øyangen/Steinbusjøen og Strandefjorden på brutto 693,5 m.

Fra Øyangen føres vannet gjennom en ca. 5 km lang tilløpstunnel med tverrsnitt 10 m2, en 220 m lang sjakt med tverrsnitt på 8,5 m2, videre gjennom en rørgate på ca. 1 km med diameter 1,7-1,4 m til kraftstasjonen, som ligger nesten 100 m inne i fjellet. Videre går vannet igjennom en 160 m lang avløpstunnel og ut i Strandefjorden.

Det er installert ett aggregat på 64,7 MW, bestående av Peltonturbin med 600 omdr./min, kapasitet 11 m3/s, og en generator med merkespenning 10,5 kV. Kraften transformeres opp til 132 kV og overføres via Heggenes transformatorstasjon til Åbjøra koblingsstasjon.

Bøaåni Pumpestasjon

Til Ylja kraftverk ligger Bøaåni Pumpestasjon. Stasjonen pumper vann fra et lavere felt direkte inn på driftstunnelen. Stasjonen har en fyllingsdam som er 80 m lang og høyde 5,2 m. Det er tre pumper i stasjonen, to med ytelse 552 kW og en med ytelse 74 kW. Stasjonen er fjernstyrt.

Fallhøyde 687 m
Inst. aggregat 65 MW
Midlere årsproduksjon 179 GWh
Avsluttet bygging 1973
Skriv ut