Ylja

Kraftverket eies av Oppland Energi AS. E-CO Energi har en eierposisjon på 61 prosent i Oppland Energi. Ylja kraftverk ligger i Begnavassdraget.

Fallhøyde 687 m
Inst. aggregat 65 MW
Midlere årsproduksjon 164,8 GWh
Avsluttet bygging 1973
Skriv ut