Vamma

Vamma kraftverk utnytter fallet i en rekke stryk mellom Kykkelsrud og Vamma. Kraftverket er Norges største elvekraftverk.

Norsk Hydros grunnlegger Sam Eyde etablerte Vamma Fossekompagnie i 1902 med formål å bygge et kraftverk som skulle forsyne en planlagt kunstgjødselfabrikk på Skjørten ved Vamma med strøm. Utbyggingen av Vamma kraftverk startet i 1907. I 1912 skrinla imidlertid Eyde planene om kunstgjødselfabrikken, og solgte fossekompaniet med det uferdige kraftverket og alle tilhørende rettigheter til Hafslund.

I 1915 fullførte Hafslund første byggetrinn og satte i drift de to første aggregatene. Fram til 1927 ble ytterligere seks Francis-aggregater satt i drift. Den «gamle» delen av kraftverket ble fullført med de to siste Francis-aggregatene i 1944.

I perioden 1967-1971 ble kraftverket komplettert med sitt ellevte aggregat (Kaplan) – et av de største lavtrykksaggregatene i Europa med en ytelse på 110 MW og en slukeevne på 450 kubikkmeter vann per sekund. Kaplan-aggregatet er plassert i egen bygning i forlengelsen av den gamle kraftstasjonshallen.

I august 2017 kjøpte E-CO Energi (tidligere Oslo Lysverker) 90 prosent av aksjene i det som har vært Hafslunds vannkraftvirksomhet. De resterende 10 prosent er eid av Svartisen. Hafslunds vannkraftproduksjon er samordnet med E-COs øvrige virksomhet.

Det er i 2019 ferdigstilt et nytt, stort kraftverk ved Vamma i Glomma – Vamma 12. Aggregatet er en stor kaplanturbin med en installert effekt på 129 MW. Det er utført som en separat enhet i eget bygg på vestsiden av Glomma, og er i realiteten en ny kraftstasjon, med felles dam med det eksisterende kraftverket. Byggingen startet høsten 2015, og prosjektet kom i prøvedrift 16. mai 2019.

Det nye aggregatet vil ta over produksjon fra de nåværende aggregatene og produsere over 1000 GWh (millioner kilowattimer) strøm i året. De eldre aggregatene vil alle bli stående og kobles inn i perioder med høy vannføring. Med åpningen av Vamma 12 øker årsproduksjonen med 230 GWh, som tilsvarer forbruket i 11 500 eneboliger. Etter åpningen vil de 12 aggregatene i Vamma til sammen produsere ca. 1600 GWh. Det er mer enn én prosent av Norges kraftproduksjon.

Se deg om inne på Vamma (360-graders visning)

Se deg om ute på Vamma (360-graders visning)

Skriv ut