Uvdal 1

Uvdal 1 kraftverk ligger nord for Rødberg i Nore og Uvdal kommune i Buskerud.

E-CO Energi AS eier 10 prosent av Uvdal 1 kraftverk. De restrerende 90 prosent eies av Skagerak Kraft, som også drifter anlegget.

Skriv ut