Usta

Usta kraftverk ligger ved Kleivi i Hol kommune. Det utnytter fallene nedenfor Ustevatn i Ustevassdraget. 

Den siste av de tre store kraftutbyggingene i Hallingdal, var utbyggingen av det store fallet som utgjøres av Usta og hovedelven mellom Strandefjorden og Nes.

Magasinene i vassdraget er Finsevatn, Nygårdsvatn, Ørteren, Ustevatn og Rødungen.

De to aggregatene i kraftverket er utstyrt med Francis-turbiner.

Kraftverket er for tiden under oppgradering.

Nedslagsfelt 539 km2
Tilsig 662 mill m3
Magasinkapasitet 476 mill m3
Driftstunnel lengde 22,1 km
Fallhøyde 540 m
Installert aggregat 2×90 MW
Midlere årsproduksjon 920 GWh
Maksimal slukeevne 40 m3/sek
Generator 2×100 MVA
Transformatorer 2×13,5/300 kV
Byggeår påbegynt 1962
Avsluttet bygging 1965
Skriv ut