Usta oppgradering

Usta kraftverk er et vannkraftverk ved Kleivi i Hol kommune i Buskerud fylke bygget i 1965.  Kraftverkets to aggregater skal oppgraderes med nye turbiner, generatorer og kuleventiler.

Prosjektet startet våren 2019. I løpet av 2019 skal det første aggregatet oppgraderes og i 2020 det andre.

Prosjektet gjør at man får utnyttet det disponible vannet på en mer effektiv måte. Man får mer kraft ut av hver dråpe. Redusert flomtap og økt virkningsgrad fører til 17,4 GWh økt produksjon. I tillegg gir effektoppgraderingen fra 2×90 MW til 2×104 MW) en verdiskaping tilsvarende 14,5 GWh økt produksjon. Prosjektet gir dermed en økt verdiskaping tilsvarende over 30 GWh ny, utslippsfri kraft.

Prosjektkostnaden er beregnet til 155 millioner kroner.

 

Skriv ut