Tyria 1

Tyria 1 kraftverk utnytter et fall på 165 m i elven Tyria i Ringsaker kommune i Hedmark fylke.

Kraftstasjonen, som  ligger ved Nord-Mesna, ble satt i drift i 1949. En francisturbin med en installert effekt på 3 MW gir en årsproduksjon på 21,4 GWh.

Skriv ut