Torpa

Torpa kraftverk ligger i Dokkavassdraget.

Fallhøyde 449,3 m
Inst. aggregat 2×75 MW
Midlere årsproduksjon 389,6 GWH
Avsluttet bygging 1989
Skriv ut