Tolga kraftverk

Tolga kraftverk vil gi 205 GWh ny fornybar energi. Det tilsvarer forbruket til over 10 000 husstander. Kraftverket vil utnytte et fall på ca. 86 meter i Glomma gjennom Tolga sentrum fra Hummelvoll og ned til foten av Eidsfossen. Tunnelen fra inntaket til utløpet blir ca. 11 kilometer.

Kraftstasjonen bygges i fjell og blir ca. 20 meter høy, 43 meter lang og 12,5 meter bred. Det blir maskinhall og tekniske bygg, og kraftverket får tre francisturbiner.

Prosjektet er utviklet i samarbeid med Skanska Norge AS som entreprenør, Andritz Hydro AS som leverandør av elektromekanisk utstyr og Norconsult AS. Det positive samarbeidet med Tolga kommune har lagt et godt grunnlag for utbyggingen, som vil gi positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Eidsiva Vannkraft er byggherre og kraftverket eies av Opplandskraft DA. Opplandskraft DA er eid av E-CO Energi AS, Eidsiva Vannkraft AS, Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS (Akershus Energi) og Oppland Energi AS, hver med en 25 prosent andel.

Utbyggingen av Tolga kraftverk skal være ferdig høsten 2021 og vil koste 900 millioner kroner.

Skriv ut