Svorkmo

Svorkmo Kraftverk er et vannkraftverk i Orklavassdraget i Orkdal kommune i Trøndelag. Kraftverket utnytter ett 99 meter fall i elven Orkla fra et inntak ved Bjørset i Meldal til Hongslo ved Svorkmo.

Midlere årsproduksjon er på 270 GWh og installert effekt er på 54 MW på to francisturbiner. Kraftverket startet produksjonen i 1983.

Kraftverket er eid av Kraftverkene i Orkla der E-CO Energi gjennom Eidsiva Vannkraft eier 12 prosent.

Foto: PeltonMan – Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32312292

Skriv ut