Strandfossen

Strandfossen kraftverk er et elvekraftverk i Elverum kommune i Hedmark som utnytter et fall på 12 meter i Glåma.

Kraftverket ble idriftsatt i 1979. Kraftverket har en kaplanturbin med 22,5 MW i installert effekt. Midlere årsproduksjon er på 154 GWh.

Skriv ut