Solbergfoss

Solbergfoss er et elvekraftverk. Det betyr at turbinene drives av kraft fra stor gjennomstrømning av vann, og ikke av kraft fra store fallhøyder.

Stasjonen består i dag av to forskjellige kraftverk, som er bygget på forskjellig tid med ulike kulturer.

Solbergfoss I som stod ferdig i 1924 etter et 11 års langt prosjekt, hadde syv aggregater installert. Senere er det installert seks aggregater, de siste i 1959. En av datidens fremste arkitekter, Bredo Greve, tegnet bygningen.

Solbergfoss II som ligger skjult under jorden sto ferdig i 1985, er et moderne anlegg.

Anlegget har en stor Kaplan-turbin med samme kapasitet som de 13 i den gamle stasjonen til sammen. Mørkfoss-Solbergfossanlegget eies av E-CO Energi AS med 64,4 prosent og Statkraft med 35,6 prosent.

Turbinene i Solbergfoss 1 er under oppgradering.

Lengde (Glomma) 611 km2
Magasinkapasitet 3364 m3
Midlere årsvannføring 689 m3/sek
Solbergfoss 1
Turbintype Francis
Antall turbiner 13
Slukeevne 650 m3/sek
Maksimal effekt ca 108 MW
Midlere årsproduksjon 350 GWh
Solbergfoss 2
Turbintype Kaplan
Turbindiameter 8,3 m
Slukeevne, nominell 550 m3/sek
Slukeevne, overåpent 630 m3/sek
Maksimal effekt ca 100 MW
Midlere årsproduksjon 550 GWh
Skriv ut