Solbergfoss 1 oppgradering

12 av de 13 turbinene i Solbergfoss 1 er eller skal oppgraderes. Løpehjulene skiftes ut med en ny type med bedre virkningsgrad og større slukeevne.

Turbinene er opprinnelig bygget mellom 1924 og 1959.

Generatorene trenger ikke å skiftes ut siden de har ledig kapasitet etter at Solbergfoss mistet 10 prosent av produksjonen eller to meter med fallhøyde da Fossumfoss og Kykkelsrud ble bygd ut i 60-årene. Siden da har vi ikke klart å ta ut all energi av turbinene. Nå får vi tilbake effekten av disse to meterne.

Dette prosjektet startet i 2003. Fra 2003 til 2011 ble syv turbiner plukket fra hverandre og rehabilitert, én i året. De gamle turbinhjulene ble satt tilbake.

I 2011 kom analysen som viser at nye hjul ville være svært lønnsomme og dessuten gi elsertifikater. Derfor bytter E-CO Energi også hjulene i de gjenstående turbinene, samt i de turbinene som allerede er rehabilitert.

Totalt blir 12 av 13 hjul byttet ut. Det vil øke den årlige produksjonen med rundt 27 GWh, eller cirka 2,7 prosent, siden den årlige produksjonen er på 1 TWh.

Oppgraderingen skal etter planen være ferdig i 2020.

Skriv ut