Skjefstadfoss 1 og 2

Skjefstadfoss kraftverk er et elvekraftverk i Heradsbygd sør i Elverum kommune i Hedmark. Kraftverket består av de to kraftstasjonene Skjefstadfoss 1 og 2, med en samlet effekt på 23,8 MW fordelt på fire francisturbiner og to kaplanturbiner.

Midlere årsproduksjon er på 139 GWh.

Skjefstadfoss 1 ble først idriftsatt i 1910. Ved oppstart i 1910 besto kraftverket av to francisturbiner. Kraftproduksjonen ble utvidet i 1914 og 1918 med til sammen to nye francisturbiner. I 1938 ble produksjonen økt ytterligere ved at man installerte en kaplanturbin. Skjefstadfoss 2 ble idriftsatt i 1972 og er bygd i tilknytning til den etablerte dammen. Det har ett kaplanaggregat. Kraftverket ble oppgradert med nye løpehjul vinteren i 2013.

Eier er Østerdalen Kraftproduksjon AS, operatør er E-CO Energi (tidligere Eidsiva vannkraft).

Skriv ut