Skjåk

Skjåk kraftverk ligger ved Nordberg i Skjåk kommune i Oppland fylke.

Kraftverket ble satt i drift i 1965, og utnytter fallet på 685 meter fra Aursjoen til Otta elv. Vannet føres i en 1,3 km tunnel samt en 2,4 km lang rørgate. Aursjøen er oppdemmet og har en reguleringshøyde mellom 1098 og 1085 moh

Kraftverket eies av Opplandskraft DA der E-CO Energi eier ca. 40 prosent.

Bildet viser inntaksmagasinet Aursjøen.

Skriv ut