Skjåk

Skjåk kraftverk ligger ved Nordberg i Skjåk kommune i Oppland fylke. Kraftverket ble satt i drift i 1965, og utnytter fallet på 685 meter fra Aursjoen til Otta elv.

Vannet føres i en 1,3 km tunnel samt en 2,4 km lang rørgate. Aursjøen er oppdemt og har en reguleringshøyde mellom 1098 og 1085 moh.

Kraftverket eies av Opplandskraft DA der E-CO Energi eier 75 prosent gjennom eierskapet i Oppland Energi og Eidsiva Vannkraft.

Bildet viser inntaksmagasinet Aursjøen.

Skriv ut