Savalen

E-CO er inne på eiersiden i Opplandskraft DA. Oslo Lysverker eier 25 prosent av selskapet, mens E-CO Energi AS eier ca. 15 prosent gjennom sin eierpost i Oppland Energi AS. Dette gir en total eierandel for E-Co på ca. 40 prosent.

Savalen kraftverk ligger i øvre del av Glomma.

Skriv ut