Savalen

Kraftverket ligger ved Bergerønningen i Alvdal kommune.

Savalen kraftstasjon utnytter fallet mellom Savalen og Glomma. Nedslagsfeltet og magasinene til Savalen ligger vesentlig i Einunndalen. Vannet overføres til Savalen i en 4,6 km lang overføringstunnel. Fra inntaksmagasinet føres vannet gjennom en driftstunnel på 7,2 km til kraftstasjonen. Fra stasjonen føres vannet gjennom en 300 m lang avløpstunnel og ut i Glomma.

Stasjonen har ett Francisaggregat på 58 MW.

E-CO er inne på eiersiden i Opplandskraft DA. Oslo Lysverker eier 25 prosent av selskapet, mens E-CO Energi AS eier ca. 15 prosent gjennom sin eierpost i Oppland Energi AS. Dette gir en total eierandel for E-Co på ca. 40 prosent.

Skriv ut