Sarp kraftverk

Sarp kraftverk i likhet med Hafslund kraftverk utnytter Sarp kraftverk fallet i Sarpsfossen.

Sarp kraftverk ble satt i drift i 1978. Hafslund Produksjon AS og Orkla ASA eier Sarp kraftverk med 50 prosent hver.

Kraftverket er delvis bygd i fjell og har ett aggregat (Kaplan) på 80 MW.

I august kjøpte E-CO Energi (tidligere Oslo Lysverker) 90 prosent av aksjene i det som har vært Hafslunds vannkraftvirksomhet. De resterende 10 prosent er eid av Svartisen. Hafslunds vannkraftproduksjon er samordnet med E-COs øvrige virksomhet.

E-CO Energi har ansvaret for driften av kraftverket.

Skriv ut