Sarp kraftverk

Sarp kraftverk utnytter fallet i Sarpsfossen, i likhet med Hafslund kraftverk. Kraftverket ble satt i drift i 1978.

Hafslund Produksjon AS og Orkla ASA eier Sarp kraftverk med 50 prosent hver.

Kraftverket er delvis bygd i fjell og har ett aggregat (Kaplan) på 80 MW. Kraftverket har en årlig middelproduksjon på 555 GWh, hvorav Hafslund Produksjon (eid 90 av Hafslund E-CO) disponerer ca. 280 GWh.

I august kjøpte E-CO Energi (tidligere Oslo Lysverker) 90 prosent av aksjene i det som har vært Hafslunds vannkraftvirksomhet. De resterende 10 prosent er eid av Svartisen. Hafslunds vannkraftproduksjon er samordnet med E-COs øvrige virksomhet.

E-CO Energi har ansvaret for driften av kraftverket.

Skriv ut