Sagnfossen

Sagnfossen er et vannkraftverk i Trysilelva ca. 15 km sør for Nybergsund i Trysil. Kraftverket ble satt i drift i 1946 og oppgradert i 2005.

Nedbørsfeltet for kraftanlegget er 4 560 km². Middelvannføringen er på 74 m³/s. Sagnfossen utnytter en fallhøyde på 9,5 m.

Kraftverket ble oppgradert i 2005 med en kaplanturbin på 6,2 MW. Kraftverket har en årsproduksjon på 35,1 GWh.

Skriv ut