Sagefoss

Sagefoss kraftverk ble bygd allerede i 1901 for å forsyne Flekkefjord med strøm. Siden den gang har vassdraget og anlegget blitt utbygd i flere perioder.

Den siste moderniseringen ble sluttført i 1988.

Kraftverket utnytter fallet fra Sagevann i Sagelva ned til havets nivå. Vassdraget består av seks dammer, men den delen av vassdraget som ligger over inntaksbassenget kjøres i dag nærmest som et elvekraftverk.

E-CO Energi kjøpte Sagefoss av Flekkefjord Energi i 1995-1996.

Nedslagsfelt 16,3 km2
Driftstunnel lengde 0,4 km
Fallhøyde 104 m
Installert aggregat 3 MW
Årsproduksjon 5,8 GWh
Maksimal slukeevne 3,5 m3/sek
Generatorer 3,75 MVA
Avsluttet bygging 1901
Modernisert 1988
Skriv ut