Roppa

Roppa kraftverk utnytter fallet på 473 meter mellom Ropptjørn og dalbunnen ved Bødalen i Gausdal kommune i Oppland fylke.

Ropptjørn reguleres mellom 828 og 823 moh. Hornsjøen er også magasin for verket og reguleres mellom 845 og 841 moh.

Kraftverket har en en peltonturbin med en installert effekt på 5 MW. Årsproduksjon er på 34,1 GWh.

 

Skriv ut