Rendalen

Rendalen kraftverk ligger i øvre del av Glomma. Kraftverket ligger i Rendalen kommune, og utnytter et brutto fall på 210 meter mellom Glomma ved Høyegga og Nordre Rena elv ved Lomnessjøen.

I 2013 ble et nytt kraftverk i Rendalen satt i drift. Det nye kraftverket øker produksjonen med 40 GWh. Rendalen 1 har en installert effekt på 92 MW, mens Rendalen 2 har en installert effekt på 100 MW.

E-CO er inne på eiersiden i Opplandskraft DA. Oslo Lysverker eier 25 prosent av selskapet, mens E-CO Energi AS eier ca. 15 prosent gjennom sin eierpost i Oppland Energi AS. Dette gir en total eierandel for E-CO på ca. 40 prosent.

Skriv ut