Rendalen

Rendalen kraftverk ligger i øvre del av Glomma. Kraftverket ligger i Rendalen kommune, og utnytter et brutto fall på 210 meter mellom Glomma ved Høyegga og Nordre Rena elv ved Lomnessjøen.

I 2013 ble et nytt kraftverk i Rendalen satt i drift. Det nye kraftverket øker produksjonen med 40 GWh. Rendalen 1 har en installert effekt på 92 MW, mens Rendalen 2 har en installert effekt på 100 MW.

E-CO eier totalt 75 prosent av Opplandskraft DA gjennom eierskapet i Oppland Energi og Eidsiva Vannkraft.

Skriv ut