Rauberget Pumpestasjon

Rauberget Pumpestasjon benyttes til å pumpe vann fra Breidalsvatnet opp i Raudalsvatnet for at vannet skal kunne nyttes i Framruste kraftverk.

Breidalsvatnet er lite regulert i forhold til tilsiget. I deler av året renner vannet på selvfall over til det bedre regulerte Raudalsvatnet. Når vannstanden i Raudalsvatnet er høyere enn i Breidalsvatnet må vannet pumpes opp i Raudalsvatnet for at vannet skal kunne nyttes i Framruste kraftverk.

Pumpene har et årlig forbruk på ca 3-3,5 GWh, mens Breidalsoverføringen gir en økt årlig produksjon i Framruste kraftverk på 140 GWh.

Pumpestasjonen ligger i Skjåk kommune i Oppland og eies av Glommens og Laagens Brukseierforening.

Skriv ut