Raua

Raua kraftverk utnytter fallet i elva Rauda på 390 m mellom Raudsjøen og dalbunnen ved Østre Gausdal i Gausdal kommune i Oppland fylke.

Kraftverket har peltonturbin med en installert effekt på 1 MW. Årsproduksjon er på 6 GWh.

Kraftverket ble satt i drift i 1941

Skriv ut