Øyberget

Øyberget kraftverk ligger ved Dønfoss i Skjåk kommune og er en del av Øvre Otta-utbyggingen. Kraftverket har tre francisturbiner på tilsammen 99,5 MW og har en årsproduksjon på 375 GWh.

Kraftverket har vært i full drift siden åpningen 16. juni 2005.

Kraftverket eies 80 prosent av Opplandskraft DA og 20 prosent av Tafjord Kraftproduksjon. E-CO eier totalt 75 prosent av Opplandskraft DA gjennom eierskapet i Oppland Energi og Eidsiva Vannkraft.

Skriv ut