Øyberget

Øyberget kraftverk ligger ved Dønfoss i Skjåk kommune og er en del av Øvre Otta-utbyggingen. Kraftverket har tre francisturbiner på tilsammen 99,5 MW og har en årsproduksjon på 380 GWh. Kraftverket har vært i full drift siden åpningen 16. juni 2005.

E-CO Energi er inne på eiersiden i Opplandskraft DA. Oslo Lysverker eier 25 prosent av selskapet, mens E-CO Energi AS eier ca. 15 prosent gjennom sin eierpost i Oppland Energi AS. Dette gir en total eierandel for E-CO på ca. 40 prosent.

Skriv ut