Øvre Vinstra

Kraftverket ligger ved Slangen i Nord-Fron kommune. Øvre Vinstra kraftstasjon utnytter fallet mellom Øyangen og Slangen. Vinstra elv er overført fra Kaldfjorden til Øyangen ved en 2,7 km lang tunnel. Fra Øyangen fører en 7,5 km lang driftstunnel med tverrsnitt 32 m2 frem til fordelingsbassenget i Finnbølhaugen. Fra fordelingsbassenget føres vannet i en 460 m lang trykksjakt ned til kraftstasjonen. Kraftstasjonen ligger 800 m inne i fjellet.

Det er installert to Francisaggregater som til sammen yter 140 MW. Kraftverket ble oppgradert i 2015-2016. Etter oppgraderingen er effekten økt til 170 MW (2×85 MW) og slukeevnen til 60 m3/sek. Oppgraderingen ga en årlig produksjonsøkning på ca. 10 GWh, og redusert flomtap tilsvarende ca 4 GWh pr. år.

Skriv ut