Osa

Osa kraftverk er et vannkraftverk i Åmot kommune i Hedmark. Kraftverket utnytter fallet på 198 meter mellom Osensjøen og elven Rena.

Kraftverket startet produksjonen i 1981. Installert effekt er 90 MW fordelt på to francisturbiner. Midlere årsproduksjon er på 327 GWh.

Skriv ut