NorthConnect

E-CO Energi samarbeider med Vattenfall, Agder Energi og Lyse Produksjon å bygge en likestrømsforbindelse på 1400 MW mellom Simadalen i Norge og Peterhead i Skottland.

Landingspunkter for kabel, omformerstasjonene og forbindelser til de nasjonale nett er i Simadalen, Eidfjord øst for Bergen i Norge og Peterhead i Skottland. Den valgte traséen er 650 km lang.

Kabelen vil være den første forbindelsen mellom det vindkraftdominerte kraftsystemet i Skottland og det vannkraftbaserte kraftsystemet i Norge. Prosjekt vil være gunstig for næringsliv, sysselsetting og forsyningssikkerhet i Norge og Skottland, og bidra til utvikling av mer fornybar energi som vil gi lavere klimagassutslipp.

Les mer om prosjektet på www.northconnect.no.

Skriv ut