Nes

Den siste av de tre store kraftutbyggingene i Hallingdal, var utbyggingen av det store fallet som utgjøres av Usta og hovedelven mellom Strandefjorden og Nes. Nes er det største kraftverket i Hallingdal. Kraftverket utnytter fallet mellom Strandefjorden og Hallingdalselva ved Nes.

Tilløpstunnelen til Nes har en lengde på over tre mil og et tverrsnitt på vel 8×8 meter. Dette er en av de største kraftverkstunneler i verden.

Også flere sideelver på begge sider av Hallingdalselva tas inn på tilløpstunnelen.

De fire aggregatene i Nes kraftverk er utstyrt med Francis-turbiner.

Nedslagsfelt 2420 km2
Tilsig 2188 mill m3
Magasinkapasitet 1347 mill m3
Driftstunnel lengde 31,6 km
Fallhøyde 285 m
Installert aggregat 4×62,5 MW
Maksimal slukeevne 110 m3/sek
Generatorer 4×70 MVA
Transformatorer 4×70 kV
Byggeår påbegynt 1962
Avsluttet bygging 1967
Skriv ut