Nes

Nes er det største kraftverket i Hallingdal. Kraftverket utnytter fallet mellom Strandefjorden og Hallingdalselva ved Nes.

Den siste av de tre store kraftutbyggingene i Hallingdal, var utbyggingen av det store fallet som utgjøres av Usta og hovedelven mellom Strandefjorden og Nes.

Tilløpstunnelen til Nes har en lengde på over tre mil og et tverrsnitt på vel 8×8 meter. Dette er en av de største kraftverkstunneler i verden.

Også flere sideelver på begge sider av Hallingdalselva tas inn på tilløpstunnelen.

De fire aggregatene i Nes kraftverk er utstyrt med Francis-turbiner.

Nedslagsfelt 2420 km2
Tilsig 2188 mill m3
Magasinkapasitet 1347 mill m3
Driftstunnel lengde 31,6 km
Fallhøyde 285 m
Installert aggregat 4×62,5 MW
Maksimal slukeevne 110 m3/sek
Generatorer 4×70 MVA
Transformatorer 4×70 kV
Byggeår påbegynt 1962
Avsluttet bygging 1967
Skriv ut