Nedre Vinstra

Den endelige planleggingen av Stor-Vinstra foregikk i hemmelighet under den andre verdenskrig. I 1946 ble Vinstra Kraftselskap konstituert med utbygging av Vinstra-vassdraget som hovedmål. Det første aggregatet kom i drift i 1953, og i 1958 kom ytterligere tre aggregater til.

I 1989 ble Nedre Vinstra kraftstasjon utvidet og fikk installert et nytt aggregat på 100 MW. Etter utvidelsen har anlegget to forskjellige vannveier med forskjellig tapsforhold i tillegg til aggregater med ulike virkningsgrader.

E-CO Energi AS eier 66,7 prosent av Vinstra Kraftselskap.

Fallhøyde 448 km2
Installert aggregat 4×50/100 MW
Midlere årsproduksjon 1070 GWh
Bestemmende årsproduksjon 920 GWh
Byggeår påbegynt 1947
Avsluttet bygging 1958
Utvidet 1989
Skriv ut