Moksa

Moksa kraftverk utnytter fallet på 550 meter i elven Moksa ved Tretten i Øyer kommune i Oppland fylke. Kraftverket ble satt i drift i 1910 og er senere utvidet og modernisert og dagens anlegg er fra 1983.

Det er installert to peltonturbiner hver på 7,5 MW. Normal årsproduksjon er på ca. 50 GWh.

Elven har vært benyttet til kraftproduksjon siden 1909 og dagens anlegg erstattet et anlegg fra 1921. I 1995 gikk det en større flom i elven og nedre del av elven fikk da nytt løp.

Kraftverket eies av Gudbrandsdal Energi AS og E-CO Energi (gjennom eierskapet i Eidsiva Vannkraft og Oppland Energi) har en evigvarende uttaksrett på 25 prosent. Kraftverket driftes av E-CO Energi (tidligere Eidsiva Vannkraft).

Skriv ut