Mesna

Mesna kraftverk utnytter fallet på 360 m mellom Mesnaelva og Mjøsa ved Lillehammer sentrum i Lillehammer kommune i Oppland fylke. 

Kraftverket ble satt i drift i 1984 og er bygd inn i fjell under Lillehammer sentrum.

Kraftverket har en installert effekt på 37,5 MW fordelt på to francisturbiner, på hhv 25 og 12,5 MW. Midlere årsproduksjon er på 180 GWh.

Nord-Mesna og Sør-Mesna er magasin for kraftverket og reguleres mellom 520 og 511 moh.

Skriv ut