Lya

Lya kraftverk er et småkraftverk i Ål kommune. Kraftverket utnytter fallet i elva Lya.

Kraftstasjonen ble åpnet i mai 2008 og er eid av Ål kraftverk KF (30%) og E-CO (70%).

Kraftverket har to aggregat, en plateturbin og en peltonturbin og har en årsproduksjon på 17 GWh.

Rørgaten mellom inntaket og kraftstasjonen er på 1400 meter med en diameter på 1300/1400 mm.

Driftstunnel lengde 1400 m
Fallhøyde 175 m
Installert aggregat 2×2,7 GWh
Maksimal slukeevne 3,6 m3/sek
Generatorer 2×3 MVA
Transformatorer 2×3/22 kV
Byggeår påbegynt 2007
Avsluttet bygging 2008
Skriv ut