Lutufallet

Lutufallet kraftverk er et vannkraftverk ved Lutnes i Trysil kommune i Hedmark. Elvekraftverket utnytter et fall på 14 meter i Trysilelva. 

Lutufallet kraftverk er det øverste større i Trysilelva med bare det langt mindre Sagnfossen kraftverk litt lengre oppe. Det ligger bare en drøy kilometer ovenfor riksgrensen mot Sverige., og lengre nede på svensk side er det en mengde reguleringer av Klarälv-vassdraget.

Verket startet produksjonen i 1964 og ble oppgradert i 2002. Installert effekt er 14,7 MW på en kaplanturbin. Midlere årsproduksjon er på 71 GWh.

Skriv ut