Løpet

Løpet kraftverk er et elvekraftverk i elva Rena i Åmot kommune i Hedmark. Kraftverket ligger i demningen som dannet Løpsjøen, kraftverkets inntaksmagasin.

Kraftverket ble satt i drift i 1971 og er lokalisert rundt fem kilometer nord for tettstedet Rena. Løpet kraftverk har en brutto fallhøyde på 19 meter som blir utnyttet av en kaplanturbin.

Kraftverket ble oppgradert i 2013, slukeevnen og effekt ble øket med nytt løpehjul.

Kraftverket har en installert på 29 MW og gjennomsnittlig årsproduksjon er på 155 GWh.

Skriv ut