Lomen

Kraftverket ligger ved Lomen i Vestre Slidre kommune. Lomen kraftstasjon utnytter fallet mellom Øyangen og Slidrefjorden på totalt brutto 308 m.

Fra Øyangen føres vannet gjennom ca. 6 km lang tilløpstunnel med tverrsnitt på 27 m2 og en 700 m lang trykksjakt/tunnel til kraftstasjonen som ligger 600 m inne i fjellet. Videre føres vannet gjennom en 1200 m lang avløpstunnel med tverrsnitt på 27 m2 til Slidrefjorden med utløp ca. 15 m under laveste regulerte vannstand.

Det er installert ett aggregat på 54,5 MW bestående av en Francisturbin og en generator. Kraften transformeres opp til 132 kV og overføres til Åbjøra via Heggenes transformatorstasjon.

Fallhøyde 307 m
Inst. aggregat 54,5 MW
Midlere årsproduksjon 186 GWh
Avsluttet bygging 1983
Skriv ut