Lomen

Lomen kraftverk ligger i Begnavassdraget.

Fallhøyde 307 m
Inst. aggregat 54,5 MW
Midlere årsproduksjon 155,8 GWH
Avsluttet bygging 1983
Skriv ut