Leinafoss

Leinafoss kraftverket ligger i Flåmsvassdraget og er ikke en del av Aurlandsutbyggingen. Det meste av vannet som kraftverket utnytter, er uregulert.

Leinafoss ble bygd av E-CO Energi AS i første halvdel av 1990-tallet. Kraftverket blir driftet av E-CO Energi AS i.h.t. en leieavtale av juni 1992 mellom Aurland Kommune, Voss og Omland Energiverk og E-CO Energi AS. Avtalen har en gyldighetstid på 40 år.

Som det eneste av E-COs anlegg i Aurland, ligger dette synlig i dagen. Kraftverket har to små aggregater, hver utstyrt med en Francis-turbin.

Nedslagsfelt 244 km2
Tilsig 416 mill m3
Magasinkapasitet 11 mill m3
Driftstunnel lengde 0,5 km
Fallhøyde 55 m
Installert aggregat 3,4/1,4 MW
Maksimal slukeevne 10 m3/sek
Generatorer 3,8/1,6 MVA
Transformatorer 22/6,6 kV
Byggeår påbegynt 1993
Avsluttet bygging 1994
Skriv ut