Leinafoss

Leinafoss kraftverket ligger i Flåmsvassdraget. Det meste av vannet som kraftverket utnytter, er uregulert. Leinafoss er ikke en del av Aurlandsutbyggingen, men ble bygd av E-CO Energi AS i første halvdel av 1990-tallet.

Som det eneste av E-COs anlegg i Aurland, ligger dette synlig i dagen. Kraftverket har to små aggregater, hver utstyrt med en Francis-turbin.

Nedslagsfelt 244 km2
Tilsig 416 mill m3
Magasinkapasitet 11 mill m3
Driftstunnel lengde 0,5 km
Fallhøyde 55 m
Installert aggregat 3,4/1,4 MW
Maksimal slukeevne 10 m3/sek
Generatorer 3,8/1,6 MVA
Transformatorer 22/6,6 kV
Byggeår påbegynt 1993
Avsluttet bygging 1994
Skriv ut