FKF – Kykkelsrud

Kykkelsrud kraftverk er et vannkraftverk i Glomma i Askim kommune i Østfold fylke. Kraftverket utnytter et fall på 26,5 meter i Kykkelsrudfossen

Kraftutbyggingen på Kykkelsrud startet i 1900, og de to første aggregatene i Kykkelsrud kraftverk ble satt i drift i 1903. Ferdig utbygd hadde kraftverket tolv aggregater. De siste tre aggregatene i det gamle kraftverket på Kykkelsrud ble tatt ut av drift i 2008.

Opprinnelig hadde Oslo Lysverker fallrettighetene til Fossumfoss, mens Hafslund var eier av fallet i Kykkelsrud. Selskapene ble enige om å gjennomføre en felles utbygging av fossefallene tidlig på 1960-tallet – benevnt Fellesanlegget Kykkelsrud-Fossumfoss (FKF). Anlegget fikk i perioden 1962-1964 to aggregater, og i 1982-1985 ble kraftverket utvidet med et tredje aggregat. Samlet har aggregatene en ytelse på 190 MW. I 1996 kjøpte Hafslund Oslo Lysverkers andel i bytte mot aksjer.

Etter at de siste aggregatene i gamle Kykkelsrud kraftverk tatt ut av produksjon, startet byggingen av et nytt aggregat på 40 MW, plassert i et eget bygg i inntakskanalen til det gamle kraftverket. Det nye aggregatet utgjør det fjerde aggregatet i Fellesanlegget Kykkelsrud-Fossumfoss, og ble offisielt åpnet 3. august 2011. Etter at FKF4 åpnet er samlet slukeevne på 1025 m3/sek.

I august kjøpte E-CO Energi (tidligere Oslo Lysverker) 90 prosent av aksjene i det som har vært Hafslunds vannkraftvirksomhet. De resterende 10 prosent er eid av Svartisen. Hafslunds vannkraftproduksjon er samordnet med E-COs øvrige virksomhet.

Skriv ut