Kvernfallet

Kvernfallet kraftverk er et elvekraftverk i Åmot kommune i Hedmark. Kraftverket utnytter fallet på 18 meter i elven Søndre Osa i Glommavassdraget.

Verket startet produksjonen i 1999.

Installert effekt er 1,25 MW i en kaplanturbin. Midlere årsproduksjon er på 4,9 GWh.

Skriv ut