Kongsvinger 1 og 2

Kongsvinger kraftverk er et elvekraftverk som utnytter fallet på 10 meter i elva Glåma i Kongsvinger kommune i Hedmark.

Kraftverket har to rørturbiner med en samlet installert effekt på 42,7 MW. Midlere årsproduksjon er på 200 GWh.

Kraftverket ble idriftsatt i 1975, med ett aggregat på 21,5 MVA (Kongsvinger 1). I 2008-2011 ble kraftverket utvidet med ett nytt aggregat (Kongsvinger 2) uten at vannføringen ble endret. Med utvidelsen fra ett til to aggregater økte den årlige produksjonen ved kraftverket med 70 GWh, fra 130 GWh til 200 GWh. Etter utvidelsen produserer Kongsvinger kraftverk nok strøm til å dekke forbruket i 10 000 husstander.

Skriv ut