Kalvedalen

Kalvedalen kraftverk ligger i Begnavassdraget ved Beito i Vang kommune. Kalvedalen kraftstasjon utnytter fallet fra Fleinsendin til Beito-Øyangen, totalt brutto 240 m.

Fra Fleinsendin føres vannet i en tilløpstunnel på 900 m med tverrsnitt på 9 m2 til kraftstasjonen som ligger 500 m inne i fjellet i Kalvedalen. Videre føres vannet gjennom en 2200 m lang avløpstunnel.

Det er installert ett aggregat på 18,4 MW, bestående av en Francisturbin med 750 omdr./min., kapasitet 8,7 m3/s og en generator med merkespenning 7,7 kV. Kraften transformeres opp til 132 kV i en treviklingstransformator med omsetningsforhold 7,7/22/145 og overføres til Åbjøra via Heggenes transformatorstasjon.

Fallhøyde 240 m
Inst. aggregat 18 MW
Midlere årsproduksjon 109 GWh
Avsluttet bygging 1967
Skriv ut