Kalvedalen

Kalvedalen kraftverk ligger i Begnavassdraget.

Fallhøyde 240 m
Inst. aggregat 18 MW
Midlere årsproduksjon 100,9 GWh
Avsluttet bygging 1967
Skriv ut