Hylla

Hylla kraftverk er et vannkraftverk i Engerdal kommune i Hedmark. Kraftverket utnytter fallet på 330 meter mellom Litlhyllsjøen og Engeren.

Kraftverket startet produksjonen i 1945 og ble modifisert i 1986.

Installert effekt er 2,7 MW på en peltonturbin. Midlere årsproduksjon er på 13 GWh.

Innsjøene Litlhyllsjøen, Hyllsjøen og Hundsjøen er magasiner for kraftverket.

Skriv ut