Hunderfossen

Hunderfossen kraftverk ligger ved Øyer. Hunderfossen kraftverk utnytter et fall på ca. 46 m i Gudbrandsdalslågen. Det er installert to Kaplanaggregater hver på 58 MW. Kraftverket har en midlere årsproduksjon på 580 GWh.

Skriv ut