Hunderfossen

Hunderfossen kraftverk ligger ved Øyer i Lillehammer kommune. Hunderfossen kraftverk utnytter et fall på ca. 46 m i Gudbrandsdalslågen.

Det er installert to Kaplanaggregater hver på 58 MW. Kraftverket har en midlere årsproduksjon på 641 GWh.

Den 16 meter høye dammen har 10 flomluker som kan avlede i alt 3000 m3/s. Kraftverket har en slukeevne på 320 m3/s.

Ved Hunderfossen er det bygd en 170 meter lang fisketrapp. Gyteplasser for hunderørreten ble borte da kraftverket ble bygd. Som erstatning produseres det 20 000 hunderørret hvert år som settes ut i elva. Hunderørreten kan veie over 15 kilo og bli godt over en meter lang.

Skriv ut